English EN |  Hrvatski HR |  Deutsch DE

Jedrenje Turska - Najam jedrilica, plovila i brodova, čarter katamarana i jahti, Last Minute

Turska je velika euroazijska zemlja koja obuhvaća dio jugoistočne Europe i jugozapadnu Aziju. Zbog svog posebnog i značajnog položaja između dva kontinenta, Turska je oduvijek bila sjecište različitih kultura, tradicija i običaja.

Područje jedrenja
Baza