English EN |  Hrvatski HR |  Deutsch DE

Škola jedrenja - Napredni programi jedrenja – ISSA Inshore Skipper - Skiperski tečaj, Tečaj naprednih jedriličarskih vještina, Regatni tečaj jedrenja.

Napredni programi jedrenja – Po završenom osnovnom tečaju za početnike vrijeme je za novu razinu i nadogradnju stečenih vještina. Riječ je o programu kroz koji će polaznici naučiti jedriti jedrilicom pri umjerenim i jačim vjetrovima, naučiti više o opremi i jedrilju jedrilice, jedriti uz kompas, naučiti osnove peljarenja,

Tečaj je namijenjen osobama koje su prošle naš osnovni tečaj ISSA Yacht Crew ili ISSA Inland Skipper za one koji već posjeduju određena jedriličarska znanja (posjeduju sličan certifikat). Ovaj tečaj je zapravo nadogradnja prethodno stečenih znanja i priprema za samostalno jedrenje.

Napredni programi jedrenja – ISSA Inshore Skipper - Skiperski tečaj, Tečaj naprednih jedriličarskih vještina, Regatni tečaj jedrenja.

Po završenom osnovnom tečaju za početnike vrijeme je za novu razinu i nadogradnju stečenih vještina. Riječ je o programu kroz koji će polaznici naučiti jedriti jedrilicom pri umjerenim i jačim vjetrovima, naučiti više o opremi i jedrilju jedrilice, jedriti uz kompas, naučiti osnove peljarenja, okretanje niz vjetar sa spinakerom, naučiti kako letanjem i kruženjem (cik – cak) preći zadano polje, vezati pašnjak i lijepiti krajeve konopa, znati kratiti (reefing) jedra, tumačiti vremensku prognozu. Polaznici će steći napredna znanja i vještine o smjerovima jedrenja, znati privezati se na bove, usidriti se, naučiti osnove o održavanju plovila, morskim mijenama i određivanju njihove razine te naučiti procedure u hitnim slučajevima i pružanje prve pomoći na brodu. Od prvog dana određena je kompletna organizacija i svakodnevne dužnosti na brodu, čišćenje, kuhanje itd. Kroz sedam dana jedrenja, cilj je da se preplovi što više nautičkih milja i stekne što više znanja i iskustva na moru kroz ponavljanje i praksu.

Napredni tečajevi plovidbe - ISSA Inshore Skipper

Iskustvo je potrebno prije treninga: najmanje 1 tjedan jedrenja
Potvrda je potrebna prethodna obuka: Nijedna
Minimalna potrebna dob: 16 godina
Predloženi broj sati treninga: 50 sati
Tko može voditi trening: ISSA instruktor
Tko može obaviti ispit: ISSA instruktor
Kako podnijeti prijavu: Samo u ovlaštenoj školi ISSA
Opseg potrebnih znanja i vještina

Izgradnja jahte

1. Poznaje osnovne dijelove jahte i za što su dizajnirani: a. Kokpit; b. Santine (Bilge); c. WC - Kupaona; d. Kuhinja; e. Pramac /Prova; f. Krma itd .; g. Deblenjak, Lantina; h. Jarbol;  i. Oputa; j. Podigači, Gindaci
2. Može upravljati osnovnim sustavima jahti: a. WC b. Plinska pećnica c. Sudoper d. Tuš
3. Mogu napuniti spremnike vode i dizela
4. Može upravljati unutarnjim motorom: a. Pokrenite; b. Ugasi to; c. Provjerite da li sustav hlađenja radi; d. Pregled prije pokretanja; e. Dolijte motorno ulje; f. Provjerite razinu rashladne tekućine; g. Dolivanje razine goriva za hlađenje; h. Kontrolirajte zatezanje klinastog remena na motoru; ja. Pronađite donje ventile; j. Prepoznati kvar radnog kola u rashladnom sustavu i eventualno ga zamijeniti; k. Provjerite da li alternator puni baterije dok motor radi.
5. Poznaje osnovnu opremu za jahte; a. Boom; b. Jarbol (s raznim metodama grebena jedra); c. lažiranje; d. Haulyards; e. Echosounder (lokacija, rad, tipične pogreške); f. Prijavi; g. Sustav upravljanja; h. Kobilica
Može imenovati točke jedra u odnosu na vjetar

Rad sa jedrima i podigačima

1. Može: a. Upravljati posadom za podizanje i spuštanje jedara; b. Upravljajte posadom da skrate jedra ili da maknu kratove; c. Podesite u utrimate jedra ovisno o smjeru jedrenja; d. Napraviti Letanje; e. Napraviti kruženje

Rukovanje konopima i vezivanje

1. Može kombinirati dva konopa istog i različitog promjera
2. Može napraviti: a. Pašnjak b. Zavezati konop na bitvu c. Vrzni čvor d. Složiti konope
3. Može: a. Predati muring b. Prihvatiti muring c. Zavezati muring na bitvu d. odvezati muring
4. Može opisati različite načine privezivanja.

Rukovanje bokobranima / pajetima

1. Može: a. Osigurati bokobrane primjenom odgovarajućih čvorova b. učinkovito upravljati bokobranom.

Upravljanje sidrom.

1. Može: a. Pripremiti sidro za spuštanje (sklopke i komande) b. Upravljajte sidrenim vitlom (spuštanje i dizanje lanca i sidra), c. Odaberite sigurno mjesto za sidrenje; d. Primijeniti pravila za sigurno sidrenje; (4xdubina, sidreni alarm / noćna straža); e. Razlikovati različite vrste sidara i njihove karakteristike.

Upravljanje pomoćnim čamcem /gumenjakom

1. Može: a. Skinuti gumenjak s palube i dignuti ga na palubu b. Osigurati gumenjak uz brod c. Koristiti vesla učinkovito d. Osigurati gumenjak na palubi broda e. Postavite vanbrodski motor na jahtu (za skladištenje) i na gumenjak (za rad); f. Spojite sustav goriva na vanbrodski motor; g. Pokrenite i isključite vanbrodski motor

Sigurnost.

1. Može izvesti sigurnosne upute pod palubom: a. Plinski sustav; b. Rad WC-a; c. Vatrogasna oprema; d. Vodoopskrbni sustav; e. Električni sustav
2. Može izvesti sigurnosne upute na palubi: a. Sigurno se kretati palubom b. Koristiti sigurnosnu opremu (harness, jackstay) c. Koristiti opremu u slučaj nevolje (pirotehnička sredstva, ogledalo, zastave itd.) d. splavi za spašavanje; e. Različite metode slanja poziva upomoć; f. Nazvati pomoć uz pomoć VHF-a; g. Poznaje postupke koji se primjenjuju u ograničenoj vidljivosti; h. Osnovna znanja o SAR procedurama (RIB gumenjak, helikopter); ja. Komplet za prvu pomoć (lokacija i sadržaj).

Rukovanje / vožnja broda motorom

Može: Pokrenuti i zaustaviti brod; Voziti i upravljati brod sa motorom; Približiti se MOB-u (osoba u moru); Pristati na vez / isploviti sa veza (uzdužni, krmeni, pramčani); Zaorati sidro vožnjom motorom.

Međunarodna pravila za sprečavanje sudara na moru

1. Poznaje navigacijske oblike i svjetla: a. Plovilo nije pod zapovjedništvom; b. Plovilo ograničeno u upravljanju; c. Brod koji se bavi ribolovom; d. Plovidba broda; e. Pilot plovila; f. Set za vuču; g. Jedrilica; h. Brod na motorni pogon
2. Poznaje prioritete plovila na moru
3. Zna kako postupiti u situaciji "bliskog susreta"
4. Poznat je i udovoljava zahtjevnom zahtjevu za nastavak promatranja
5. Poznat je sa ostalim zakonskim obvezama skipera i posade
6. Poznat je i razumije pravila nakon sudara koja se primjenjuju na moru

Navigacijska pomagala

1. Poznaje, razumije i može prepoznati lateralne i manje oznake u kanalima tokom dana iz sustava IALA A i B
2. Poznaje, razumije i može prepoznati kardinalne i druge plovidbene oznake (sigurna voda, izolirana oznaka opasnosti) tokom dana.
3. Može koristiti popis oznaka i simbola koji se koriste na grafikonima (npr. Grafikon 5011).
4. Može primijeniti navigacijske publikacije pri planiranju unosa u luku (peljari, almanasi, navigacijski planovi)
5. Zna i prepoznaje svjetlosne karakteristike svjetionika / navigacijskih oznaka

Terestrijalna navigacija

1. Zna i razumije osnovne izraze iz zemljopisa: a. Širina; b. Dužina; c. Magnetski pol; d. Zemljopisni pol; e. Zemljino magnetsko polje
2. Poznaje osnovne vrste morskih karata, njihovu izradu i primjenu: a. Mercator-ova projekcijska karta (kako je izgrađena, širenje paralela, konstrukcija paralela); b. Prolazne karte, obalne karte, planovi
3. Može pročitati osnovne informacije s grafikona koji su presudni za sigurno jedrenje: a. Dubina; b. Udaljenost; c. Navigacijske prepreke; d. Navigacijske oznake
4. Može čitati grafikone / crteže zemljopisne širine i dužine
5. Poznaje i razumije fenomen magnetizma, varijacije i odstupanja Zemlje
6. Može koristiti kompas
7. Može izračunati, postaviti, pročitati i crtati kurseve na grafikonu s obzirom na varijacije, odstupanja i slobodnost
8. Možete odrediti položaj jahte pomoću ležajnih linija
9. Možete odrediti položaj jahte na temelju održavane staze, trčanja i procijenjene staze
10. Može se koristiti razne linije ležaja
11. Ima opće podatke o plimama i osekama povezanim s opasnostima

Navigacija pomoću Eletronskih uređaja

1. Zna kako funkcionira GPS sustav.
2. Može omogućiti i provjeriti osnovne postavke GPS-a i plotera.
3. Može postaviti i pročitati odgovarajući kurs na GPS-u.
4. Može odrediti položaj na grafikonu preuzetom s GPS-a.
5. Zna što je AIS, ARPA, VTS.

Meteorologija

Poznaje Beaufortovu ljestvicu i njezino značenje za manja plovila; Zna izvore meteo informacija i kako ih koristiti; Ima osnovna znanja o područjima visokog, niskog tlaka, frontama; Može prepoznati kumulonimbusne oblake; Razumije meteo poruke (uključujući one koje emitiraju obalne radio postaje) Može uzeti u obzir meteo faktore prilikom planiranja prolaza u obalnoj zoni: Ima naviku ne napuštati luku bez valjane vremenske prognoze. Nevere i Neverini.

Ostalo

Ekološki pristup i poštovanje ostalih nautičara i žena; Zna i primjenjuje osnovna pro-okolišna pravila; Poznaje i primjenjuje prijateljski pristup na moru i u luci;

Napredni skiperski tečaj (ISSA Ishore Skipper ) - je napredni program namijenjen učenju polaznika kako "parkirati" i manevrirati u marinama, organiziran za duži period na brodu, te će se ovisno o dostupnosti i broju polaznika nekoliko dana održavati na našem klupskom brodu Archanbault Grand Surprise. Tečaj na krstašu se održava na brodu i uključuje spavanje na brodu, noćnu navigaciju, te dnevno i noćno sidrenje i vezanje na različitim lokacijama.

Tečaj naprednih jedriličarskih vještina - je napredni program s naglaskom na brzo jedrenje, fino trimanje jarbolom i jedrima, jedrenje niz vjetar sa spinakerom i gennakerom, osnove o održavanju broda i još mnogo toga. Ovaj se tečaj također održava na našem klupskom brodu Archambault Grand Surprise.

Dolazak: petak tokom dana, upoznavanje sa skiperom / instruktorom, smještajem i programom. Početak tečaja jedrenja: Tečaj počinje po programu u subotu ujutro sa teorijskom nastavom, od 10:00 - 18:00 jedrenje uz pauzu za ručak / kupanje. Svaki naredni dan bit će sličnog programa - buđenje / doručak / teorija / jedrenje / ručak-kupanje / jedrenje / večera - ponavljanje.
Kraj tečaja: Petak
  
Nastavak edukacije i obuke: Napredni programi jedrenja – ISSA Inshore Skipper - Skiperski tečaj, Tečaj naprednih jedriličarskih vještina, Regatni tečaj jedrenja.

Provjerite cijene, termine i dostupnost početnog tečaja jedrenja
Opširnije o odjeći, obući i opremi za jedrenje